O podjetju
O podjetju
Kontakt
Javne dražbe
Zbiranje ponudb
  • slovenian
  • English

 
 
 
                                   CESTNO PODJETJE LJUBLJANA D.D. - V STEČAJU 
 
Cestno podjetje Ljubljana d.d. je v stečajnem postopku na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani  opr.št. St 2515/2012, ki je bil objavljen dne 3.6.2013 na strani javnih objav pri AJPES. Upravitelj, ki vodi stečajni postopek, je Veljko Jan, odvetnik iz Škofje Loke.
 

Podatki družbe so sedaj:  

CESTNO PODJETJE
LJUBLJANA d.d. - v stečaju
Stolpniška ulica 10,
1000 Ljubljana
  
Matična št.: 
5076790000 
 
ID DDV: 
SI19807864
 
TRR:  SI56 0510 0801 3631 111
IBAN: SI56 0510 0801 3631 111
SWIFT (BIC): ABANSI2X  
   
Vse objave listin v stečajnem postopku so objavljene na internetni strani:
 
http://www.ajpes.si/eObjave/
 

  
 
powered by Lokacom d.o.o.